Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:


1)  Кәсіби ағарту, кәсіби көмек,кәсіби диагностика,кәсіби бейімділік.

2)  Кәсіби көмек,кәсіби диагностика,құқықтық ұйымдастырушылық жұмыс.

3)  Кәсіби диагностика,кәсіптік оқыту,еңбек тәрбиесі.

4)  Кәсіби көмек,кәсіпті таңдау,ағарту,өздігінен білім алу.

5)  Кәсіби бағдар,кәсіби біліктілік.