Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды.


1)  Жеке тұлғаны қалыптастыру барысындағы тәрбиенің мәні мен маңызы.

2)  Тәрбие жұмысының мазмұнын анықтау.

3)  Тәрбие әдістерін құрастыру.

4)  Оқушының тәрбиесі мен оқуына әсерін зерттеу.

5)  Оқушылардың білім деңгейін зерттеу.