Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:


1)  Мәдениетке.

2)  Дінге.

3)  Эстетикаға.

4)  Этикаға

5)  Экономикаға.