А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:


1)  Қол жетпейтін,аздап қол жетпейтін,толық қол жетпейтін.

2)  Жалпы,жеке,топтық.

3)  Жақын, орта, алыс

4)  Мектепке дейінгі,жасөспірімдік, жеткіншек.

5)  Балалық, ата-аналық.