Тест сұрақтары


Ұжымда тәрбиелеу теорисын жасаған педагог-ғалым:
Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер:
Педагогикалық такт:
Педагог іс-әрекетінің объектісі:
Педагогика ғылымының пайда болу себебі:
Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:
Оқыту – бұл:
Оқу бағдарламасы мына принцип бойынша құрылады:
Ынталаныдру дегеніміз:
Білімдерді қабылдау логикасы мен беру логикасын қамтамасыз ететін оқыту әдістері:
Педагогикалық талдау объектісі:
Мектеп администрациясының басқару объектісі:
Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалау және сабақ кестесін жасауға міндетті
Көпмәдени тұлға:
Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:
Оқу материалының мазмұнын шағын, логикалық аяқталған мөлшерлермен беру:
Оқушының іс-әрекеті мен мінез-құлқын ынталандыру әдісі:
Бірыңғай топтық жұмыста жүргізілетін жұмыс түрі:
Оқушылардың танымдық әрекеттерінің негізгі кезеңдері
 «Даралық» ұғымы сипаттайды:
Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші – педагог :
Оқушылардың танымдық іс- әрекетін белсендіретін дискуссия:
Оқытудың ұйымдастыру формасы:
Ұжымның дамуын 3 сатыға бөлген:
Білімнің бастауы болып табылатын оқытудың ауызша немесе баспа сөз әдісі, бұл
Оқушылардың шығармаларын, творчестволық, практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы:
Дидактикалық категория:
Білім берудегі тұлғалық – бағдарлық тұғырының мәні :
Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар:
Педагог тұлғасына қойылатын талаптар
Ата – анадан балаға тұқым қуалау жолымен беріледі:
Даму – бұл:
«Білім беру» ұғымына анықтама беріңіз:
Оқу экскурсияның түрлерін атаңыз
Жекеше сұраудың ұтымды жақтары
Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару қалай аталады:
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты
Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай?
Білім беру мен мәдениеттің байланысы:
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:
Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық мәні
Тәрбие әдісі:
Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сейкестігі:
Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:
Этномәдени білм беру – бұл:
Педагогикалық іс-әрекет нәтижесінің маңызды көрсеткіштері:
«Индивид» ұғымын латын сөзінен аударғанда қандай мағына береді
Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің тиімділік стилі:
Ғылыми факторлерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту:
Оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның өзіндік саналы іс-әрекеті: