Тест сұрақтары


Оқыту процесіндегі бақылау функциясы:
Педагогикалық іс-әрекеттегі еңбек субьектісі:
Педагогтің жоспарлаудағы міндеті:
Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:
Педагогтық әдеп көрінеді:
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері:
Зерттеушілерге сауалнамалық жауап алу әдісі не береді
Адамның дамуы:
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды:
Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»:
Жалпы мектептік жоспарды құру қағидасына жатпайды
Оқу жоспары бұл
Ата-аналар комитетін сайлайды:
Даму – бұл
Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру
Оқыту процесі
М. И. Махмутов сабақты:
Қазақстанда сынып жетекшісі қызметі алғаш рет енгізілді
Сабақтың құрылымы
 Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары 4 топқа бөлінеді:
Әлеуметтік орта- бұл:
«Алға қарай жүру», «өзгеріс» мағынасы болып табылатын ұғым:
Сананы қалыптастыру әдісі:
Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы:
Мұғалімнің әрбір оқушының шығармашылық белсенділігін және зейінін ұстап тұру арқылы бір тапсырмамен шұғылданып отырған бүкіл сыныптың оқу-танымдық іс-әрекетін басқару үшін қолданылатын ұйымдастыру формасы:
Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде анықталған міндеттер тобы саны:
Оқыту мен адамға білім беруді тәрбиелеу, дамытудың құралы ретінде қарастырады:
Білім берудегі құзіреттілік тұғырының мәні:
Педагогикалық іс-әрекеттің субъектісі:
Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:
“Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ” деп жазған
Ата-аналардан балаларға берілмейтін қасиеттер
Педагогика мына ғылыммен тығыз байланысты:
Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор:
Отбасынын тәрбиелік мүмкіндіктерінің денгейі:
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:
 Оқу бағдарламасы – бұл:
Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары:
Отбасындағы тәрбиелеу әдістері:
Педагогикалық үлгілердің технологиялығының негізі өлшемдері:
Оқыту:
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:
Оқудың мотиві:
Қазіргі педагогикалық технологияларды жүйелеумен шұғылданған:
Педагогикада алғашқыда мына ғылым саласында дамыды:
«Индивид» ұғымы білдіреді:
Тәрбие процесіне арнайы қосылған заттар, жағдайлар:
Орта ғасыр мектептерінде қолданылған оқытудың түрі:
«Педагогикалық дастан» еңбегінің авторы
Бригадалық оқыту