Тест сұрақтары


«Субьектілік» ұғымы сипаттайды:
Мұғалімнің педагогикалық қабілеті – бұл:
Педагогикалық іс-әрекеттің мәні:
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері:
Педагогтың әлеуметтік-кәсіби ұстанымы – бұл:
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетке кәсіби даярлығы - бұл:
Жаңа формация мүғалімін дайындаудың негізгі ережелері көрсетілген құжат:
Педагог – бұл:
Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері:
Мұғалім іс-әрекетінің обьектісі:
Педагогикалық іс-әрекеттегі педагогтың субьектілігі көрінеді:
Мұғалім тұлғасының ізгілік сапалары:
Педагогтың кәсіби мәдениетіне жатады:
Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін зерттеумен айналысқан:
Педагогикалық техника – бұл:
Педагогикалық шығармашылық:
 Шығармашылық:
Педагогикалық шеберлікті зерттеумен шұғылданған:
Вербальсыз қарым-қатынастың құралдарына жатады:
Қарым-қатынас – бұл:
Педагогикалық қарым-қатынас стилі:
Педагогикалық қарым-қатынастың авторитарлық стилі:
Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:
Педагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:
Педагогикалық қарым-қатынас жіктемесін зерттегендер:
Педагогикалық қарым-қатынастың кезеңдері:
Педагогикалық қарым-қатынастың түрлері:
Педагогикалық қарым-қатынас көрсетеді:
Педагогикалық такт:
Эмпатия:
Вербальды қарым-қатынас:
Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:
Өзін-өзі тәрбиелеудің тәсілдері:
Өзіне-өзі бұйыру – бұл:
Тұлғаның өзін-өзі бағалауы қалыптасады:
Мұғалімдер біліктілігін көтерудің негізгі формасы:
Педагогтың ұйымдастырушылық іс-әрекеті іске асырылады:
Педагогикалық қабілеттілік:
Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:
Мұғалімнің негізгі қызметі:
Педагогикалық болжау:
Өзін-өзі түзету тікелей байланысты:
Оқушылардың дамуының жастық кезеңдері:
Кіші мектептік жас сипаттайды:
Оқушылардың жас ерекшеліктерімен түсіндіріледі:
Акселерация :
Жеткіншек шақ мынадай қасиеттерді сипаттайды:
Темперамент типтері оқушылардың дара ерекшеліктері ретінде:
Жас ерекшелік – бұл:
Жас кезеңдерге бөлу дегеніміз: