Тест сұрақтары


Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы:
Тұтас педагогикалық процестің элементарлы бөлшегі:
Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік тетіктері (механизмдері) :
Мектептің тұтас педагогикалық процесінің негізгі компоненттері:
Педагогикалық процестегі негізгі педагогикалық ықпал ету құралдары:
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
Тұтас педагогикалық процестің заңдылықтарының бірі:
Педагогика ғылымында педагогикалық процестің заңдылығын зерттеген:
Дүниетаным – бұл:
Дүниетанымның құрылымын құрайды:
Сенім – бұл:
Дүниетанымның компонентіне жатпайды:
Л.И.Божовичтің зерттеуі бойынша дүниетаным туындайды:
Дүниетанымның компоненттері:
Дүниетанымның негізгі қызметі:
Дүниетанымның ақпаратты-бейнелі қызметі байланысты:
Дүниетанымның бағдарлы-реттеуші қызметі байланысты:
Дүниетанымның бағалау қызметі байланысты:
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:
Жалпы білім беру – бұл:
Ғылыми көзқарастың шынайы құрамына кіреді:
Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекеті негізделеді:
Ұжымдық-шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдерінің бірі:
Ұжымдық шығармашылық істі өткізу әдістемесінің авторы:
Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің тиімділік стилі:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің тәрбиелік әлеуеті қорытындыланады:
Мектептің педагогикалық процесіндегі ынтымақтастық мәселесін зерттеген:
Сабақта танымдық міндеттерді шешуде ұжымдық-танымдық іс-әрекет негізделеді:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгілерінің бірі:
Оқушы тұлғасы мен ұжымның арасындағы қарым-қатынастың үш үлгісі:
Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы дамыту теориясының негізін қалаған:
Ұжымның дамуы заңдарының бірі:
Салыстыру әрекеті заңы жатады:
Педагогикалық әрекеттестіктің мәні:
Балалар ұжымы дамуының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің іс-әрекеті:
Педагогикалық процестің негізгі қарама-қайшылықтары топтастырылады:
Балалар ұжымы қалыптасуының екінші кезеңіне тән ерекшеліктер:
Қазақстанда сынып жетекшісі қызметі алғаш рет енгізілді:
Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне жатады:
Педагог-тәрбиешінің іс-әрекет жүйесі тұрады:
Сыныптағы микротоптың тиімді құрамы:
Тәрбиенің заңдылықтары:
Сынып жетекшісі жауапты негізгі құжаттар:
Отбасының негізгі қызметтері:
Отбасының рекреативті қызметі:
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздері көрсетілген:
Отбасының педагогикалық процесі диагностикасының негізгі өлшемдері:
Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі:
Мектеп пен отбасының өзара байланысының негізгі формасы болып табылады:
Қазіргі заманда отбасының тәрбиелік әсері: