Тест сұрақтары


Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өткізіледі:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет - бұл:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет формасына жатпайды:
 Ұжымдық оқыту тәсілдері мәселесін зерттеумен айналысқандар:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгісі:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:
Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесінде мұғалім сүйенеді:
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру - бұл:
Белсендірудің негізгі мақсаты – бұл:
Оқу белсенділігінің әдіснамалық негізі болып табылады:
Оқушылардың оқу белсенділігінің мәселесін зерттегендер:
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендірудің маңызды тәсілдерінің бірі:
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіруде маңызды тәсіл болып табылады:
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру тәуелді емес:
Оқушылардың танымдық белсенділігінің қозғаушысы болып табылады:
Белсенді оқу – бұл:
Оқушының өзін белсендіруінің жолдары:
Қазіргі педагогикалық технологияларды зерттеумен айналысқандар:
Қазіргі педагогикалық технологияларды жүйелеумен шұғылданған:
Тірек сигналдары конспектісі негізінде оқыту технологиясының авторы:
Проблемалық оқыту технологиясының авторы:
Педагогикалық үлгілердің технологиялығының негізгі өлшемдері:
Қазіргі педагогикалық технологиялардан күтілетін нәтиже:
Қазіргі замандағы жаңашыл-педагогтар:
Педагогикалық технологиялардың айрықша ерекшеліктеріне жатады:
Педагогикалық инновация – бұл:
Мемлекеттік білім беру стандарты анықтайды:
Білім беру бағдарламалары – бұл:
Қазақстан Республикасында 12-жылдық білім беру ұсынады:
Халықаралық нормативті құжаттарға жатады:
Оқу бағдарламасы - бұл:
Оқу жоспары - бұл:
Қазақстан Республикасында үздіксіз білім беру идеясы мен 12-жылдық орта білім беруге көшуді қарастыратын құжат:
Оқулық – бұл:
Орта білім мазмұнын сипаттайтын құжат:
Орта білім мазмұны – бұл:
Басқару:
Педагогикалық диагностика – бұл:
Педагогикалық менеджмент – бұл:
Басқару әдістері:
Мектепті басқаратын жоғарғы орган:
Педагогикалық кеңестің құрамы:
Педагогикалық кеңес өткізіледі:
Педагогикалық ұжым:
Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары:
Мектептегі басқару басқарудың төмендегі буындары арқылы жүзеге асырылады:
Мектеп іс-әрекетіндегі жоспардың түрлері:
Мектеп жұмысын жоспарлау – бұл:
Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары:
Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды: