Тест сұрақтары


Педагогиканың білімге жататын:
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекет сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:
Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:
Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:
Педагогикалық біліктілік:
Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын:
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің бағыттары
Өзін-өзі тәрбиелеу:
Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:
Өз-өзіне өз уақытта нұсқау жасауы:
Педагогика
Педагогика ғылымдары:
Педагогика пәніне не кіреді:
Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:
Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін:
Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:
Даму –бұл:
Бала тұлғасы дамуның жағдайлары:
Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді:
Адамға тұқым арқылы берілетін:
Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:
Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:
Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :
Бірдей жастағы оқушылардың даму деңгейі шамамен:
5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері:
Жоғарғы сынып оқушыларының бір нәрсеге қарым-қатынасының қалыптасуына көбірек әсер ететін :
Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :
5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:
Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:
Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:
Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:
Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:
Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:
Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:
Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне:
Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:
Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:
Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:
Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:
Жалпы мектептік жоспарға кіретіндер:
Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін анықтайтын біліктер тобы
Педагогиканың негізгі категориялары:
Педагогикада қолданылатын ұғымдар (категория) :
Педагогика ғылымының объектісі:
Педагогика пәніне жататындар:
Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану бұл -
Тәрбие прициптеріне жататандар:
Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:
Мұғалім сабақта бірнеше оқушыға зейінін бөледі, бұл уақытта басқалары өз бетімен жұмыс жасайды. Бұл оқыту формасын:-
Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне не жатады: