Тест сұрақтары


А.С .Макаренко тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:
 Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді:
Балаларды мектептен тыс тәрбиелеу мен білім беру саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерден тұратын ғылым:
А.С Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі:
Ата-аналар комитетін сайлайды -
Педагогиалық талдау объектісі
Тәрбиенің мақсаты :
Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті
Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым.
Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:
Дүниеге көзқарастың құрылысына жатпайды:
Тәрбие жүйесі:
Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді:
Дүниетаным:
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру:
Дүниетанымның құрамына кіретін компоненттер:
Тәрбиенің құрамдас бөліктері:
Экологиялық тәрбиенің міндеті:
Эстетикалық тәрбиенің мәні:
Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:
Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:
Денені жаттықтыруға жатқызылады:
Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады:
Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:
Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:
Тәрбие әдісіне жататындар:
Оқушылардың мінез-құлқы және іс-әрекетін ынталандыру әдісіне жататындар:
Тәрбиенің формасына жататындар:
Тәрбие жұмысының формасы:
Тәрбие әдісіне жататындар:
Оқушылардың мінез-құлқын және іс-әректін мотивациялау ынталандыру әдісіне жататындар:
 Тәрбие әдісіне жататындар:
Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды.
Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:
 Тәрбие тәсілдері:
Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:
Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:
Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:
Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:
Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы
А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды
Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:
Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:
Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:
А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:
Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:
Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:
Отбасының қызметіне жатпайды:
Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма: