Тест сұрақтары


Отбасы тәрбиесі туындауы:
Қоғамның құрылымдық ұйымы болып табылады:
Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:
Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты:
Қандай білім міндетті деп есептелінеді:
Педагогиканың негiзгi ұғымдары
Жалпы педагогиканың алдына қоятын мiндеттерi
Тұлғаның дамуы, тәрбиенiң қалыптасуы, балалардың жас және дербес ерекшелiктерi педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырылады
Көру, есту, сөйлеу мүшелерiнде және ақыл-ойында кемiстiгi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерiн педагогиканың қай саласы зерттейдi
Саңырау, мылқау балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi
Соқыр балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi
Ақыл-ойында кемiстiгi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерiн педагогиканың қандай саласы зерттейдi
 Тiлiнiң кемiсi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларымен педагогиканың қандай саласы айналысады
"Тәрбие" ұғымы бұл -
Жеке адам бұл -
"Жеке адамның дамуы" бұл -
Жоғары бiлiм берудiң жаңа формасы
 Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудi дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы қандай мерзiмдерге арналған
«Бiлiм беру" ұғымы бұл -
Аксиология  дегеніміз –
Педагогикалық техника – бұл:
Этикалық әңгіменің нәтижелі болуы:
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:
Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:
Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:
Көрнекілік оқыту әдістері:
Оқушылардың тәрбиелік бірлестігі (тобы):
Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал мақсаты:
Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани – адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері:
Педагогикалық шығармашылық:
Оқыту процесінің қозғаушы күштері:
Айқындаушы (констациялық) эксперименттің мақсаты:
Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:
Педагогиканың өз алдына бөлек ғылыми жүйе ретінде алғаш тұжырымдалуына үлес қосқан:
Мектептің педагогикалық процесіндегі ынтымақтастық мәселесін зерттеген:
Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық органы:
Мектептегі басқарудағы коллегиялық прнципі.
Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:
Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімдік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады.
Ұжымдық –танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:
Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне кірмейтіндер:
Белгілі бір оқу пәнін сипаттайтын құжат:
Оқу бағдарламалары қай принцип бойынша құрыладлы
Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі
Қазіргі білім берудің мақсаты:
Мүғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері:
Оқытудағы саналылық пен белсеңділік:
Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге белінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндетгерін анықтайтын құжат:
Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі проблемалар бойынша дұрыс бағалар, көзқарастар қалыптастыру: