Тест сұрақтары


Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері:
Оқытудың Белл - Ланкастер жүйесі:
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қандай мерзімдерге арналған?
Белсенді өмір позициясын қалыптастыру.
Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас стилін көрсетіңіз
Педагогикалық такт:
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын аныктайды:
Адамның қабілеттіліктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай:
Әлеуметтік тәжірибені берудің қажеттігі неден туындайды?
Тәрбие әдістері:
Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:
Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік:  
Аттестациялаудың мақсаты - бұл:
Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әртүрлі іс-әрекетгерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі:
Оқушы тұлғасы мен ұжымның арасындағы қарым-қатынастың үш үлгісі:
Ұжымның дамуы заңдарының бірі:
Балалар ұжымы дамуының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің іс-әрекеті:
Проблеманы қою:
В.А.Сухомлинскийдің тәрбиелеу жүйесінің мәні:
Аксиология  дегеніміз –
«Субъектілік» ұғымы сипаттайды:
Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы:
Қандай да бір оқу іс-әрекетін жүзеге асыруда оқушының жетекшілікке алатын итермелеуші күштері:
Оқытудың ұйымдастыру формасына жатпайды:
Дене тәрбиесінің мақсаты
Оқыту процесінің компоненттері:
Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету енгізу,  әрі қарай оқытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған ұсыныстар:
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:
Тұлға:
Педагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдерін атаңыз
Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің кезеңдері
Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын  эксперимент түрі:
Қалыптастырушы эксперимент бағытталады:
Жалпы педагогика бөлімдері:
Ақпаратты беру және қабылдау логикасына негізделген оқыту әдістері:
 Халықаралық нормативті құжаттарға жатады:
Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орны:
Педагогикалық талдау мәні:
Оқушының қоғамдық қатынастарға жақсы бейімделуі үшін оқытуды тек оқушының жеке тәжірибесін кеңейтуге бағыттайды:
Дидактикалық міндеттерді шешу үшін мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру тәсілдері:
Педагогикалық үрдістегі заңдылықтар негізінде анықталады:
Тестінің валидтілігі:
Оқытудың тиімділігін артттырудың жолдары:
Сынып жетекшісі жауапты негізгі құжаттар:
Білім берудегі іс-әрекеттік тұғырының мәні:
Педагогикалық техника – бұл:
Педагогикалық инновация – бұл:
Эстетикалық тәрбиенің құралдары:
Түсіндіру:
Оқушы тәрбиесіндегі мұғалімнің ролі: